« Zach 13:8 Księga Zachariasza 13:9 Zach 14:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I powiodę część trzecią przez ogień i palić je będę, jako palą śrebro, a doświadczać ich będę, jako doświadczają złota. On będzie wzywał imienia mego, a Ja go wysłucham, rzekę: Lud mój jesteś. A on rzecze: Pan, Bóg mój.
2.GDAŃSKA.1881I wwiodę i onę trzecią część do ognia, a wypławię je jako pławią srebro, a doświadczać ich będę, jako doświadczają złota; każdy będzie wzywał imienia mego, a Ja go wysłucham: rzekę: Tyś lud mój, a on rzecze: Tyś Pan Bóg mój.
3.GDAŃSKA.2017I przeprowadzę tę trzecią część przez ogień i oczyszczę ich jak się czyści srebro, wypróbuję ich, jak się próbuje złoto. Będą wzywali mego imienia, a ja ich wysłucham. Powiem: Ty jesteś moim ludem, a on powie: PAN jest moim Bogiem.
4.CYLKOWAle i tę część trzecią wprowadzę w ogień, i przetopię ją, jak się przetapia srebro, i oczyszczę ją, jak się oczyszcza złoto. Ona to wzywać będzie imienia Mojego, a Ja ją wysłucham; powiem jej: ludem Moim ty, a ona powie: Wiekuisty Bogiem moim.
5.TYSIĄCL.WYD5I tę trzecią część poprowadzę przez ogień, oczyszczę ją, jak oczyszcza się srebro, i wypróbuję tak, jak złoto próbują. I wzywać będzie mego imienia - a Ja wysłucham, i będę mówił: Oto mój lud, a on powie: Pan moim Bogiem.
6.BRYTYJKATę trzecią część wrzucę w ogień i będę ją wytapiał, jak się wytapia srebro, będę ją próbował, jak się próbuje złoto. Będzie wzywać mojego imienia i wysłucham ją. Ja powiem: Moim jest ludem, a ona odpowie: Pan jest moim Bogiem.
7.POZNAŃSKATę trzecią część przeprowadzę przez ogień; oczyszczę ich, jak się oczyszcza srebro, i poddam próbie, jak się próbuje złoto. Będą wzywali mego Imienia, a wysłucham ich. Ja będę mówił: "To mój lud", a oni mówić będą: "Jahwe naszym Bogiem".
8.WARSZ.PRASKAA i ta ocalała jedna trzecia będzie wrzucona do ognia, by mogła być oczyszczona, tak jak srebro wrzuca się do ognia, aby je wypróbować, tak jak próbuje się złoto. Wtedy zaczną wzywać mojego imienia, a Ja ich wysłucham. Co więcej, powiem im nawet: To jest mój lud. A lud będzie odpowiadał: Pan jest moim Bogiem.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A i tą trzecią część wprowadzę w ogień; przetopię ją, jak się przetapia srebro; oczyszczę ją, jak się oczyszcza złoto. To ona będzie wzywać Mojego Imienia, a Ja ją wysłucham. Powiem jej: Ty jesteś Moim ludem, a ona powie: WIEKUISTY jest moim Bogiem.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITTę jedną trzecią część wprowadzę w ogień, będę ją wytapiał, jak wytapia się srebro, będę poddawał ją próbie, jak to się czyni ze złotem. Wezwie ona mojego imienia, a Ja jej odpowiem. A kiedy powiem: Jesteś moim ludem! Ona odpowie: PAN jest moim Bogiem!