« Zach 14:9 Księga Zachariasza 14:10 Zach 14:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I wróci się wszystka ziemia aż do puszczy, od pagórku Remmon na południe Jeruzalem, i podniesie się i będzie mieszkał na miejscu swem od bramy Benjamin aż do miejsca bramy pierwszéj i aż do bramy węgłów, i od wieże Hananeel aż do pras królewskich.
2.GDAŃSKA.1881I uczyniona będzie ta wszystka ziemia, jako równina od Gabaa aż do Remmon na południe ku Jeruzalemowi, który wywyższony będąc, stać będzie na miejscu swojem od bramy Benjaminowej aż do miejsca bramy pierwszej i aż do bramy węgielnej, a od wieży Chananeel aż do pras królewskich.
3.GDAŃSKA.2017Cała ziemia zamieni się w równinę od Geba aż do Rimmon, na południe od Jerozolimy. Będzie wywyższona i zamieszkana na swoim miejscu, od Bramy Beniamina aż do miejsca dawnej bramy i aż do Bramy Narożnej i od Wieży Chananeela aż do tłoczni królewskich.
4.CYLKOWStanie się cały kraj podobny do doliny od Geba do Rimmonu na południu Jerozolimy. Ta zaś wzniesie się i pozostanie niewzruszenie na miejscu swojem od bramy Binjamina aż do miejsca bramy dawniejszej czyli do bramy narożnej, i od wieży Chananela aż do tłoczni królewskich.
5.TYSIĄCL.WYD5Cały kraj zmieni się w równinę, od Geba aż po Rimmon na południe od Jerozolimy. Ona jednak będzie wyniesiona wysoko i pozostanie na swoim miejscu: od Bramy Beniamina aż do miejsca dawnej bramy, do Bramy Narożnej, od Wieży Chananeela aż do tłoczni królewskich.
6.BRYTYJKACały kraj będzie przemieniony w równinę, od Geby aż do Rimmonu na południu. Lecz Jeruzalem będzie leżeć wysoko i pozostanie na swoim miejscu od Bramy Beniamina aż do Bramy Narożnej i od wieży Chananela aż do tłoczni królewskich.
7.POZNAŃSKACały kraj zamieni się w równinę, od Geby po Rimmon na południu; Jerozolima jednak leżeć będzie wysoko i pozostanie na swoim miejscu. Od bramy Beniamina do miejsca dawnej bramy, to jest bramy Narożnej, i od wieży Chananel aż do tłoczni królewskich
8.WARSZ.PRASKACały kraj, poczynając od Geba aż po Rimmon na południe od Jerozolimy, zamieni się w równinę. Sama Jerozolima będzie jednak trwać na swojej górze niewzruszona na tym samym miejscu: od bramy Beniamina aż do miejsca dawnej bramy, potem w stronę Bramy Narożnej i od wieży Chananela aż do tłoczni królewskich.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Cały kraj stanie się podobny do doliny, od Geba – do Rimmonu, na południu Jeruszalaim. Ta zaś wzniesie się i pozostanie niewzruszona na swoim miejscu, od bramy Binjamina – aż do miejsca dawniejszej bramy, czyli bramy Narożnej, oraz od wieży Chananel – aż do królewskich tłoczni.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITCała ta ziemia zostanie zamieniona w równinę, od Geby aż po Rimmon na południe od Jerozolimy. Sama zaś Jerozolima zostanie wyniesiona. Zajmować ona będzie swoje dawne miejsce od Bramy Beniamina aż do Bramy Pierwszej, do Bramy Narożnej, i od Wieży Chananela aż do tłoczni królewskich.