« Zach 14:13 Księga Zachariasza 14:14 Zach 14:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Lecz i Judas walczyć będzie na Jeruzalem, i będą zgromadzone bogactwa wszech narodów wokoło, złoto i śrebro i szat dosyć wiele.
2.GDAŃSKA.1881I tyć też, Judo! walczyć będziesz w Jeruzalemie, a zgromadzone będą bogactwa wszystkich narodów okolicznych, złoto i srebro i szat obfitość wielka.
3.GDAŃSKA.2017Juda także będzie walczyć w Jerozolimie, a bogactwa wszystkich narodów okolicznych będą zgromadzone: złoto, srebro i szaty w wielkiej ilości.
4.CYLKOWI Juda też walczyć będzie przeciw Jerozolimie; a wtedy zagarnięte będą bogactwa wszystkich ludów dokoła, złota, srebra i szat moc wielka.
5.TYSIĄCL.WYD5Juda także będzie walczył w Jerozolimie, gdzie zebrane zostaną bogactwa wszystkich okolicznych ludów: złoto, srebro i szaty ponad wszelką miarę.
6.BRYTYJKANawet Juda będzie walczył w Jeruzalemie. I zostanie zebrane mienie wszystkich narodów wokoło, złoto i srebro oraz szaty w wielkiej ilości.
7.POZNAŃSKAJuda również będzie walczył w Jerozolimie. Bogactwa wszystkich sąsiednich narodów zostaną tu zgromadzone: ogromne mnóstwo złota, srebra i odzieży.
8.WARSZ.PRASKAJuda też zacznie walczyć przeciwko Jerozolimie, a wszystkie bogactwa z okolic zostaną tu zebrane razem: złoto, srebro i kosztowne szaty w bardzo wielkiej ilości.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.W Jeruszalaim będzie walczył też Juda; i wtedy zostaną zagarnięte bogactwa wszystkich okolicznych ludów: Złoto, srebro i wielka ilość szat.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITJuda też będzie walczył w Jerozolimie. Zgromadzą tam mienie wszystkich okolicznych narodów - złoto, srebro i wielkie ilości szat.