« Zach 14:14 Księga Zachariasza 14:15 Zach 14:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I tak będzie upadek konia i muła, wielbłąda i osła i wszech bydląt, które były w obozie onym, jako upadek ten.
2.GDAŃSKA.1881A takaż będzie plaga na konie, muły, wielbłądy, i osły, i na wszystkie bydlęta, które będą w onym obozie, jako i ta plaga.
3.GDAŃSKA.2017A taka sama plaga jak tamta dotknie konie, muły, wielbłądy, osły oraz wszystkie zwierzęta, które będą w tym obozie.
4.CYLKOWRówna też spadnie plaga na konie, muły, wielbłądy i osły, w ogóle na wszelakie bydło znajdujące się w onych obozach wojennych - będzie to plaga do wymienionej podobna.
5.TYSIĄCL.WYD5Zagłada, podobna do tamtej plagi, wyniszczy konie, muły, wielbłądy, osły i wszystkie zwierzęta znajdujące się w tym obozie.
6.BRYTYJKAI taka sama plaga jak tamta dotknie konie, muły, wielbłądy i osły, i wszelkie bydło, które będzie w tych obozach.
7.POZNAŃSKAPodobna plaga spadnie na konie, muły, wielbłądy i osły, jako też na wszystkie zwierzęta znajdujące się w tych obozach.
8.WARSZ.PRASKASpotka ich taka sama zagłada jak kiedyś narody: padną wszystkie konie, muły, wielbłądy, osły i wszystkie inne zwierzęta, znajdujące się w tym obozie.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Równa plaga spadnie także na konie, muły, wielbłądy i osły; w ogóle na wszelkie bydło znajdujące się w tych wojennych obozach – będzie to plaga podobna do wymienionej.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITPlaga, jak ta wcześniejsza, dotknie również koni, mułów, wielbłądów, osłów oraz wszelkiego bydła w obozach.