« Zach 14:17 Księga Zachariasza 14:18 Zach 14:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A jeźliby i familia Egiptu nie wstąpiła a nie przyszła, ani na nię będzie; ale będzie upadek, którym pokarze Pan wszystkie narody, któreby nie chodziły na święcenie święta Kuczek.
2.GDAŃSKA.1881A jeśli pokolenie Egipskie nie wstąpi, i nie przyjdzie, choć na nich deszcz nie pada, przyjdzie jednak ta plaga, którą uderzy Pan narody, które nie przyszły, obchodzić święta Kuczek.
3.GDAŃSKA.2017A jeśli ród Egiptu nie wyruszy i nie przyjdzie, choć na niego deszcz nie pada, spadnie jednak na niego ta plaga, którą PAN dotknie narody, które nie przyjdą, by obchodzić Święto Namiotów.
4.CYLKOWA jeżeli ród Micraimu nie wyruszy, a nie stawi się - czyż nie spadnie i na nich owa plaga, jaką uderzy Wiekuisty narody, które nie wyruszą, by obchodzić święto szałasów?
5.TYSIĄCL.WYD5A jeśli lud Egiptu tam się nie wybierze i tam się nie pokaże, spadną na niego nieszczęścia, jakimi Pan doświadczy narody, które nie przyjdą na obchody Święta Namiotów.
6.BRYTYJKAA jeżeli ród egipski nie będzie pielgrzymował i nie zjawi się, spadnie nań plaga, jaką Pan dotknie narody, które nie pielgrzymują, aby obchodzić Święto Szałasów.
7.POZNAŃSKAA jeśli naród egipski nie ruszy w drogę i nie zjawi się, spadnie nań ta sama plaga, jaką Jahwe dotknie narody, (które nie przyjdą na obchód Święta Szałasów).
8.WARSZ.PRASKAJeśli także naród egipski nie uda się w drogę i nie przybędzie [do Pana Zastępów],
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A jeśli ród Micraimu nie wyruszy i się nie stawi – czyż i na nich nie spadnie owa plaga, jaką WIEKUISTY uderzy narody, które nie wyruszą, by obchodzić święto Szałasów?
10.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli na święto nie przyjdą Egipcjanie, nie będą mieli deszczu. Spadnie na nich za to plaga. Podobną plagą PAN dotknie wszystkie narody, których zabraknie na obchodach Święta Namiotów.