« Zach 14:20 Księga Zachariasza 14:21 Mal 1:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I będzie każdy kocieł w Jeruzalem i w Juda poświęcony Panu zastępów: i będą przychodzić wszyscy ofiarujący, a będą brać z nich i będą w nich warzyć: a nie będzie kupca więcéj w domu Pana zastępów onego dnia.
2.GDAŃSKA.1881Owszem, każdy kocieł w Jeruzalemie i w Judzie poświęcony będzie Panu zastępów; a przychodząc wszyscy, którzy ofiarować mają, brać je i warzyć w nich będą, a nie będzie Chananejczyka więcej w domu Pana zastępów dnia onego.
3.GDAŃSKA.2017Każdy kocioł w Jerozolimie i Judzie będzie poświęcony PANU zastępów. Wszyscy, którzy składają ofiary, przyjdą i będą je brali, i będą w nich gotowali. W tym dniu nie będzie już Kananejczyka w domu PANA zastępów.
4.CYLKOWKażdy kocioł w Jerozolimie i w Judzie poświęcony będzie Wiekuistemu zastępów; i przyjdą wszyscy ofiarujący, aby je brać i w nich warzyć, a nie będzie więcej kramarza w domu Wiekuistego zastępów dnia onego.
5.TYSIĄCL.WYD5Każdy kocioł w Jerozolimie i w Judzie będzie poświęcony Panu Zastępów. I będą przychodzić wszyscy, którzy mają składać ofiarę, będą brać je i w nich gotować. Nie będzie już w owym dniu przekupnia w domu Pana Zastępów.
6.BRYTYJKAKażdy garnek w Jeruzalemie i w Judzie będzie poświęcony Panu Zastępów, tak że wszyscy, którzy przyjdą składać ofiary, będą je brali i będą w nich gotowali mięso ofiarne. W dniu owym już nie będzie handlarza w domu Pana Zastępów.
7.POZNAŃSKAKażdy garnek w Jerozolimie i w Judei będzie poświęcony Jahwe Zastępów; każdy, kto będzie chciał złożyć ofiarę, przyjdzie i weźmie którykolwiek z nich, by w nim gotować [mięso ofiarne]. W owym dniu nie będzie już żadnego kupca przy Świątyni Jahwe Zastępów.
8.WARSZ.PRASKAKażdy kocioł znajdujący się gdziekolwiek w Jerozolimie i na całej ziemi judzkiej zostanie poświęcony Panu Zastępów. Wszyscy przychodzący, by złożyć ofiarę, będą brać owe kotły i w nich gotować. A w domu Pana Zastępów nie będzie za dni owych już żadnych przekupniów.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Każdy kocioł w Jeruszalaim i Judzie będzie poświęcony WIEKUISTEMU Zastępów; i przyjdą wszyscy, co będą ofiarowali, aby je brać i w nich gotować. Od owego dnia nie będzie więcej handlarza w Domu WIEKUISTEGO.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITKażdy garnek w Jerozolimie i w Judzie będzie poświęcony PANU Zastępów. Gdy przybędą składający ofiarę, będą ich używać do gotowania. W tym dniu w domu PANA Zastępów nie będzie już handlarzy.
11.TOR.PRZ.Każda misa w Jerozolimie i Judzie będzie święta dla Jhwh Zastępów. Wszyscy, którzy składają ofiary, przyjdą i będą je brali, i będą w nich gotowali. W tym dniu nie będzie już handlarza w domu Jhwh Zastępów.