« Zach 14:2 Księga Zachariasza 14:3 Zach 14:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I wynidzie Pan a będzie walczył na one narody, jako walczył w dzień wojny.
2.GDAŃSKA.1881Bo wyjdzie Pan, i będzie walczył przeciwko onym narodom, jako zwykł wojować w dzień potykania.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy PAN wyruszy i będzie walczył przeciwko tym narodom, tak jak wtedy, gdy walczył w dniu bitwy.
4.CYLKOWBo wystąpi Wiekuisty, i będzie walczył przeciw ludom onym, jako zwykł walczyć w dzień spotkania.
5.TYSIĄCL.WYD5Wtedy Pan wyruszy do boju i będzie walczył przeciw ludom, jak niegdyś walczył w dniu bitwy.
6.BRYTYJKAPotem wyruszy Pan i będzie walczył z tymi narodami, jak zwykł walczyć w dniu bitwy.
7.POZNAŃSKAI wyruszy Jahwe, i będzie walczył przeciwko tym narodom, jak [zwykle] walczył w czasie bitwy.
8.WARSZ.PRASKAA wtedy Pan nadciągnie i będzie wojnę prowadził z narodami walcząc tak, jak zwykło się walczyć w dniu najcięższej bitwy.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem wystąpi WIEKUISTY i będzie walczył przeciwko tym ludom, jak zwykł walczyć w dzień bitwy.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy wyjdzie PAN i będzie walczył z tymi narodami, jak w dniu swojej walki, jak w dniu bitwy.