« Zach 14:4 Księga Zachariasza 14:5 Zach 14:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I ucieczecie w dolinę gór onych; bo dosięże dolina gór aż do bliskiéj; a będziecie uciekać, jakoście uciekali przed trzęsieniem ziemi za dni Ozyasza, króla Judzkiego, i przyjdzie Pan, Bóg mój, i wszyscy święci z nim.
2.GDAŃSKA.1881Tedy ucieczecie przed doliną gór; (bo dolina tych gór dosięże aż do Azal) będziecie, mówię, uciekać, jakoście uciekali przed trzęsieniem ziemi za dni Ozyjasza, króla Judzkiego, gdy przyjdzie Pan, Bóg mój, i wszyscy święci z nim.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy będziecie uciekać do doliny tych gór, bo dolina tych gór będzie sięgać aż do Azal. Będziecie uciekać, jak uciekaliście przed trzęsieniem ziemi za dni Uzjasza, króla Judy. Potem przyjdzie PAN, mój Bóg, a z nim wszyscy święci.
4.CYLKOWWy wszakże schronicie się do doliny gór Moich - albowiem dolina między górami sięgnie do Acel - będziecie zaś uciekali, jakoście uciekali przed trzęsieniem ziemi za dni Uzyi, króla Judy, gdy nadejdzie Wiekuisty, Bóg mój, a wszyscy święci z Tobą.
5.TYSIĄCL.WYD5I będziecie uciekać na dolinę wśród moich gór, bo dolina gór sięgać będzie aż po Asal; a wy uciekać będziecie, jak uciekaliście w czasie trzęsienia ziemi za dni króla Judy, Ozjasza. Wtenczas nadciągnie Pan, mój Bóg, i z Nim wszyscy święci.
6.BRYTYJKAWtedy będziecie uciekać do tej doliny między moimi górami, gdyż ta dolina będzie sięgała aż do Azel; a będziecie uciekać tak, jak uciekaliście przed trzęsieniem w czasach Uzjasza, króla judzkiego. Potem przyjdzie Pan, mój Bóg, a z nim wszyscy święci.
7.POZNAŃSKAI odcięte będzie dojście do doliny Hinnom, ponieważ dolina Hinnom sięgać będzie do jej podnóża. Będziecie wtedy uciekali, jak uciekaliście przed trzęsieniem ziemi za czasów króla judzkiego Ozjasza. Wówczas przyjdzie Jahwe, Bóg twój, a z Nim wszyscy święci.
8.WARSZ.PRASKAWówczas zaczniecie szukać schronienia na równinach wśród moich gór, zaś owe równiny górskie sięgają aż do Asal. Będziecie uciekać, tak jak uciekaliście kiedyś, za dni Ozjasza, króla judzkiego, przed trzęsieniem ziemi. Wtedy przyjdzie Pan, mój Bóg, a z Nim wszyscy Jego święci.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś wy się schronicie do doliny Moich gór – bowiem dolina między górami sięgnie do Acel. Będziecie uciekali, jak uciekaliście przed trzęsieniem ziemi za dni Uzjasza, króla Judy, kiedy nadejdzie WIEKUISTY, mój Bóg, a z Nim wszyscy święci.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITI uciekać będziecie w dolinę mojej góry, ponieważ będzie do niej bardzo blisko. A będziecie uciekać tak, jak uciekaliście przed trzęsieniem za dni Uzjasza, króla judzkiego. Wtedy przyjdzie PAN, mój Bóg! A z Tobą wszyscy święci.