« Zach 14:7 Księga Zachariasza 14:8 Zach 14:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I będzie w on dzień: Wynidą wody żywe z Jeruzalem, połowica ich do morza wschodniego, a połowica ich do morza ostatniego, lecie i zimie będą.
2.GDAŃSKA.1881A dnia onego wyjdą wody żywe z Jeruzalemu; połowa ich do morza na wschód słońca, a połowa ich do morza ostatniego, a to będzie w lecie i w zimie.
3.GDAŃSKA.2017W tym dniu wyjdą wody żywe z Jerozolimy; połowa ich do morza wschodniego, a połowa – do morza zachodniego. Będzie to w lecie i w zimie.
4.CYLKOWI stanie się dnia onego, że wypłyną żywe wody z Jerozolimy: połowa ich do morza wschodniego, a połowa ich do morza zachodniego, latem i zimą tak będzie.
5.TYSIĄCL.WYD5W owym dniu wypłyną z Jerozolimy strumienie wód, połowa z nich [popłynie] do morza wschodniego, a połowa do morza zachodniego. I w lecie, i w zimie tak będzie.
6.BRYTYJKAI stanie się w owym dniu, że popłyną żywe wody z Jeruzalemu, połowa do morza na wschodzie, a połowa do morza na zachodzie, i tak będzie w lecie i w zimie.
7.POZNAŃSKAW owym dniu wypłyną z Jerozolimy źródła wód, jedne w stronę morza wschodniego, drugie ku morzu zachodniemu, i będą płynąć zarówno latem jak zimą.
8.WARSZ.PRASKAW dniu owym wytryśnie w Jerozolimie źródło i połowa jego wody popłynie do morza na wschód, a druga połowa do morza na zachodzie. Woda będzie płynąć w lecie i w ziemie.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tego dnia się stanie, że z Jeruszalaim wypłyną żywe wody; ich połowa do morza wschodniego, a druga ich połowa do morza zachodniego; tak będzie latem i zimą.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITW tym dniu popłyną z Jerozolimy wody żywe, połowa do morza na wschodzie i połowa do morza na zachodzie - i tak będzie latem i zimą.