« Zach 1:21 Księga Zachariasza 2:1 Zach 2:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I podniosłem oczy moje i ujrzałem, a oto mąż, a w ręce jego sznur pomierników.
2.GDAŃSKA.1881Potem podniosłem oczy swoje i ujrzałem, a oto mąż, w którego ręce był sznur pomiarowy.
3.GDAŃSKA.2017Potem znowu podniosłem swoje oczy i spojrzałem, a oto mężczyzna, w którego ręce był sznur mierniczy.
4.CYLKOW(2:5) Poczem podniosłem oczy moje i ujrzałem, a oto mąż, w którego ręce był sznur mierniczy.
5.TYSIĄCL.WYD5Następnie podniosłem oczy i patrzyłem. I oto zobaczyłem człowieka ze sznurem mierniczym w ręku.
6.BRYTYJKA(2:5) Potem podniosłem oczy i spojrzałem, a oto był mąż ze sznurem mierniczym w ręku.
7.POZNAŃSKAPodniosłem znowu oczy i patrzyłem: A oto mąż ze sznurem mierniczym w ręku.
8.WARSZ.PRASKAPotem, patrząc jeszcze dalej, zobaczyłem pewnego męża, który miał w ręku sznur mierniczy.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem podniosłem oczy i ujrzałem a oto mąż, w którego ręce był sznur mierniczy.
10.EIB.BIBLIA.2016.LIT(2:5) Gdy znów podniosłem wzrok, zobaczyłem - mężczyzna! W ręku trzymał sznur mierniczy.