« Zach 2:11 Księga Zachariasza 2:12 Zach 2:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I posiędzie Pan Judę, dział swój w ziemi poświęconéj, i obierze jeszcze Jeruzalem.
2.GDAŃSKA.1881Tedy Pan Judę weźmie w osiadłość za dział swój w ziemi świętej, i obierze zaś Jeruzalem.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy PAN weźmie Judę w posiadanie jako swój dział w ziemi świętej i znowu wybierze Jerozolimę.
4.CYLKOW(2:16) I przyjmie Wiekuisty Judę jako udział swój na ziemi świętej i wybierze na nowo Jerozolimę.
5.TYSIĄCL.WYD5Tak więc Pan zawładnie Judą jako swoim dziedzictwem w Ziemi Świętej i wybierze sobie znów Jeruzalem.
6.BRYTYJKA(2:16) I weźmie Pan Judę w posiadłość dziedziczną, jako swój dział w ziemi świętej, i znowu obierze Jeruzalem.
7.POZNAŃSKAJahwe obejmie Judę w posiadanie jako swoje dziedzictwo w Ziemi Świętej i uczyni znowu Jerozolimę swym miastem wybranym.
8.WARSZ.PRASKAA Pan weźmie w posiadanie Judę i tak będzie Jego cząstka w Świętej Ziemi. I znów w Jeruzalem znajdzie swe upodobanie.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A WIEKUISTY posiądzie Judeę, jako Swój dział w ziemi świętej i znowu wydźwignie Jeruszalaim.
10.EIB.BIBLIA.2016.LIT(2:16) PAN weźmie Judę w posiadanie jako swój dział w ziemi świętej - i znów wybierze Jerozolimę.