« Zach 2:1 Księga Zachariasza 2:2 Zach 2:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekłem: Gdzie ty idziesz? I rzekł do mnie: Abym mierzył Jeruzalem a obaczył, jako wielka jest szerokość jego i jako wielka dłuż jego.
2.GDAŃSKA.1881I rzekłem: Dokąd idziesz? I rzekł do mnie: Abym rozmierzył Jeruzalem, i obaczył, jako wielka jest szerokość jego, i jako wielka długość jego.
3.GDAŃSKA.2017I zapytałem: Dokąd idziesz? Odpowiedział mi: Idę zmierzyć Jerozolimę, by zobaczyć, jaka jest jej szerokość i jaka jej długość.
4.CYLKOW(2:6) Gdym tedy zapytał: Dokąd idziesz? odpowiedział mi: Aby rozmierzyć Jerozolimę i zobaczyć jaka jej szerokość i jaka jej długość.
5.TYSIĄCL.WYD5Dokąd idziesz? - zapytałem. A on rzekł: Chcę przemierzyć Jerozolimę, aby poznać jej szerokość i długość.
6.BRYTYJKA(2:6) I zapytałem go: Dokąd idziesz? Odpowiedział mi: Chcę przemierzyć Jeruzalem, aby zobaczyć, jaka jest jego szerokość i jaka jego długość.
7.POZNAŃSKAZapytałem: "Dokąd idziesz?" Odpowiedział mi: "Wymierzyć Jerozolimę, by stwierdzić, jaką ma mieć długość i jaką szerokość".
8.WARSZ.PRASKAZapytałem go więc, dokąd się udaje. A on odpowiedział, że idzie do Jerozolimy, żeby zmierzyć i zobaczyć, jak długie i szerokie jest całe miasto.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy zapytałem: Dokąd idziesz? Odpowiedział mi: Aby wymierzyć Jeruszalaim i zobaczyć jaka jest jej szerokość i jej długość.
10.EIB.BIBLIA.2016.LIT(2:6) Dokąd idziesz? - zapytałem. Do Jerozolimy - oznajmił. - Chcę zmierzyć jej szerokość i długość.