« Zach 2:2 Księga Zachariasza 2:3 Zach 2:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A oto Aniół, który mówił we mnie, wychodził, i Aniół drugi wychodził przeciw niemu,
2.GDAŃSKA.1881A oto gdy on Anioł, który rozmawiał zemną, wychodził, inszy Anioł wychodził przeciwko niemu.
3.GDAŃSKA.2017A oto gdy Anioł, który rozmawiał ze mną, odchodził, inny anioł wyszedł mu naprzeciw.
4.CYLKOW(2:7) Ale oto gdy wystąpił ów anioł, który mówił ze mną, ukazał się anioł inny naprzeciw niemu.
5.TYSIĄCL.WYD5I wystąpił anioł, który do mnie mówił, a przed nim stanął inny anioł,
6.BRYTYJKA(2:7) Wtem anioł, który rozmawiał ze mną, wystąpił, a inny anioł wyszedł naprzeciw niego.
7.POZNAŃSKAA oto wystąpił anioł, który ze mną mówił, inny zaś anioł wyszedł mu naprzeciw
8.WARSZ.PRASKAWtedy wystąpił ten anioł, który rozmawiał ze mną, a jemu naprzeciw wyszedł inny anioł.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale oto – kiedy wychodził ten anioł, który ze mną mówił, naprzeciw niego ukazał się inny anioł.
10.EIB.BIBLIA.2016.LIT(2:7) Wtedy wystąpił anioł, który rozmawiał ze mną, a na jego spotkanie wyszedł inny anioł.