« Zach 2:3 Księga Zachariasza 2:4 Zach 2:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekł do niego: Bież, mów do pacholęcia tego, rzekąc: Bez murów będą mieszkać w Jeruzalem prze mnóstwo ludzi i bydła w pośrodku jego.
2.GDAŃSKA.1881I rzekł do niego: Bież, rzecz do tego młodzieńca, mówiąc: Jeruzalemczycy po wsiach mieszkać będą dla mnóstwa ludu i bydła w pośrodku jego.
3.GDAŃSKA.2017I powiedział do niego: Biegnij i powiedz temu młodzieńcowi: Jerozolima będzie zamieszkana jak miasta bez murów ze względu na mnóstwo ludu i bydła w niej.
4.CYLKOW(2:8) I rzekł do tegoż: Pobiegnij, oświadcz owemu młodzieńcowi tak: Jako miasto otwarte rozłoży się Jerozolima wskutek mnóstwa ludności i bydła w jej obrębie.
5.TYSIĄCL.WYD5któremu on nakazał: Śpiesz się i powiedz temu młodzieńcowi: Jerozolima pozostanie bez murów, gdyż tak wiele ludzi i zwierząt w niej będzie.
6.BRYTYJKA(2:8) I rzekł do niego: Pobiegnij i powiedz owemu młodzieńcowi tak: Miastem otwartym będzie Jeruzalem, bo mnóstwo w nim ludzi i bydła!
7.POZNAŃSKAi rzekł do niego: "Biegnij i powiedz temu młodzieńcowi: Jerozolima będzie zamieszkana jako miasto otwarte ze względu na mnóstwo ludzi i bydła, które się tam znajdzie.
8.WARSZ.PRASKAI powiedział do niego? Pobiegnij i donieś owemu młodemu człowiekowi, że Jerozolima z powodu licznych ludzi i zwierząt, którzy tam są, będzie miastem dla wszystkich dostępnym.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I do niego powiedział: Pobiegnij i tak oświadcz owemu młodzieńcowi: Jeruszalaim się rozłoży niczym otwarte miasto, wskutek mnóstwa ludności i bydła w jej obrębie.
10.EIB.BIBLIA.2016.LIT(2:8) Ten polecił mu: Biegnij i powiedz temu młodzieńcowi: Jerozolima rozciągać się będzie na otwartym obszarze, takie w niej będzie mnóstwo ludzi oraz bydła!