« Zach 2:4 Księga Zachariasza 2:5 Zach 2:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A Ja mu będę, mówi Pan, murem ognistym wokoło, i ku sławie będę w pośrodku jego.
2.GDAŃSKA.1881A ja będę, mówi Pan, murem jego ognistym w około, i będę sławą w pośrodku jego.
3.GDAŃSKA.2017A ja, mówi PAN, będę dla niej murem ognistym dokoła i będę chwałą pośród niej.
4.CYLKOW(2:9) Ja zaś będę dla niej, rzecze Wiekuisty, murem ognistym wokoło i dostąpię chwały wpośród niej.
5.TYSIĄCL.WYD5Ja będę dokoła niej murem ognistym - wyrocznia Pana - a chwała moja zamieszka pośród niej.
6.BRYTYJKA(2:9) I Ja – mówi Pan – będę jego murem ognistym wokoło i będę chwałą pośród niego!
7.POZNAŃSKAJa sam będę dla niej, mówi Jahwe, murem ognistym dookoła i pośród niej będę jej chwałą".
8.WARSZ.PRASKAJa sam – wyrocznia Pana – będę murem ognistym, otaczającym miasto ze wszystkich stron, a pośrodku nich, wewnątrz, zamieszka moja chwała i sława.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Ja będę dla niej – mówi WIEKUISTY ognistym murem wokoło oraz dostąpię wśród niej chwały.
10.EIB.BIBLIA.2016.LIT(2:9) A Ja - oświadcza PAN - będę murem ognia wokół niej, będę w niej jej chwałą.