« Zach 2:6 Księga Zachariasza 2:7 Zach 2:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923O Syon! uciekaj, który mieszkasz u córki Babilońskiéj.
2.GDAŃSKA.1881Nuże Syonie! który mieszkasz u córki Babilońskiej, wyswobódź się.
3.GDAŃSKA.2017Ratuj się, o Syjonie, który mieszkasz u córki Babilonu.
4.CYLKOW(2:11) Nuże Cyonie, który mieszkasz przy córze Babelu, uchodź!
5.TYSIĄCL.WYD5Biada ci, chroń się, Syjonie, który jeszcze przebywasz w Babilonii.
6.BRYTYJKA(2:11) Biada! Chrońcie się na Syjonie, którzy jeszcze mieszkacie u córki babilońskiej,
7.POZNAŃSKAHej! Wy z Syjonu, ratujcie się, wy, którzy przebywacie w Babilonii!"
8.WARSZ.PRASKADalejże, Syjonie, który jeszcze w Babilonie mieszkasz!
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nuże, Cyonie, co mieszkasz przy córze Babelu uchodź!
10.EIB.BIBLIA.2016.LIT(2:11) Biada! Ratuj się, Syjonie! Ratuj się, mieszkanko córki Babilonu!