« Zach 2:7 Księga Zachariasza 2:8 Zach 2:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bo to mówi Pan zastępów: Po chwale posłał mię do narodów, które was złupiły; bo kto się was dotknie, dotyka się źrenice oka mego.
2.GDAŃSKA.1881Bo tak mówi Pan zastępów: Posłał mię po sławę przeciwko tym narodom, którzy was złupili; bo kto się was dotyka, dotyka się źrenicy oka mego.
3.GDAŃSKA.2017Tak bowiem mówi PAN zastępów – posłał mnie na chwałę do tych narodów, które was ograbiły, bo kto was dotyka, dotyka źrenicy jego oka;
4.CYLKOW(2:12) Gdyż tak rzecze Wiekuisty zastępów: Po sławę wysłał mnie do narodów, które ograbiły was; bo kto się was dotyka, dotyka się źrenicy oka Jego!
5.TYSIĄCL.WYD5Tak mówi Pan Zastępów, Przesławny, do narodów, które was ograbiły: Kto was dotyka, dotyka źrenicy mojego oka.
6.BRYTYJKA(2:12) Gdyż tak mówi Pan Zastępów, którego chwała mnie posłała, o narodach, które was złupiły, że kto was dotyka, dotyka źrenicy mojego oka.
7.POZNAŃSKATak bowiem mówi Jahwe Zastępów - który posłał mnie dla swej chwały - o narodach, co was złupiły: "Kto was dotyka, dotyka źrenicy oka mego.
8.WARSZ.PRASKABo tak mówi Pan Zastępów, który wysłał mnie z całym swoim majestatem do narodów, które wyście złupili: Kto was dotyka, dotyka źrenicy mojego oka.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż tak mówi WIEKUISTY Zastępów: Po sławę wysłał mnie do narodów, które was ograbiły; bo kto się was dotyka – dotyka się źrenicy Mego oka!
10.EIB.BIBLIA.2016.LIT(2:12) Bo tak mówi PAN Zastępów, który za [swą] chwałą posłał mnie do narodów, które was splądrowały: Ten, kto was dotyka, dotyka źrenicy mego oka.