« Zach 2:8 Księga Zachariasza 2:9 Zach 2:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bo oto Ja podniosę rękę moję na nie, a będą korzyścią tym, którzy im służyli, a poznacie, że Pan zastępów posłał mię.
2.GDAŃSKA.1881Albowiem oto Ja podniosę rękę moję przeciwko nim, i będą łupem sługom swoim, a dowiecie się, iż mię Pan zastępów posłał.
3.GDAŃSKA.2017Oto podniosę swoją rękę przeciwko nim i staną sią łupem dla swoich sług. I poznacie, że PAN zastępów mnie posłał.
4.CYLKOW(2:13) Bo oto podniosę rękę Moję przeciw nim, aby stały się łupem poddanych swoich, i abyście poznały, że Wiekuisty zastępów mnie wysłał.
5.TYSIĄCL.WYD5Już bowiem prawica moja nad nimi wyciągnięta i staną się łupem swoich niewolników, a wy poznacie, że Pan Zastępów mnie posłał.
6.BRYTYJKA(2:13) Oto Ja podniosę rękę przeciwko nim i staną się łupem własnych niewolników, i poznacie, że posłał mnie Pan Zastępów.
7.POZNAŃSKAOto wyciągnę nad nimi swe ramię, a staną się pastwą swych niewolników. Wtedy też przekonacie się, że to Jahwe mnie posłał".
8.WARSZ.PRASKAZaprawdę, już wyciągnąłem przeciwko nim moją prawicę, tak że padną łupem własnych niewolników. Wtedy się przekonacie, że posłał mnie Pan Zastępów.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oto podniosę przeciwko nim Moją rękę, aby stały się łupem swoich poddanych i abyście poznały, że to WIEKUISTY mnie wysłał.
10.EIB.BIBLIA.2016.LIT(2:13) Bo oto Ja potrząsnę pięścią przeciw nim i padną łupem własnych niewolników. Wtedy poznacie, że posłał mnie PAN Zastępów.