« Zach 3:9 Księga Zachariasza 3:10 Zach 4:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923W on dzień, mówi Pan zastępów, będzie wzywał mąż przyjaciela swego pod winne drzewo i pod figę.
2.GDAŃSKA.1881Dnia onego, mówi Pan zastępów, wezwie każdy bliźniego swego pod macicę winną i pod figowe drzewo.
3.GDAŃSKA.2017W tym dniu, mówi PAN zastępów, każdy wezwie swego bliźniego pod winoroślą i pod drzewem figowym.
4.CYLKOWOd tego dnia, rzecze Wiekuisty zastępów, wezwiecie znowu każdy bliźniego swego pod winograd i pod figowe drzewo.
5.TYSIĄCL.WYD5W owym dniu - wyrocznia Pana Zastępów - będziecie się wzajemnie zapraszać, [by odpoczywać] w cieniu winorośli i figowców.
6.BRYTYJKAW owym dniu – mówi Pan Zastępów – będziecie zapraszali jeden drugiego pod winną latorośl i pod drzewo figowe.
7.POZNAŃSKAW owym dniu - mówi Jahwe Zastępów - będziecie się wzajemnie zapraszali pod winny szczep i pod drzewo figowe".
8.WARSZ.PRASKAWtedy – wyrocznia Pana Zastępów – zaczniecie się zapraszać wzajemnie do waszych winnic i figowych ogrodów.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Od tego dnia – mówi WIEKUISTY Zastępów, znowu wezwiecie pod winnicę i pod figowe drzewo – każdy swojego bliźniego.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITW tym dniu - oświadcza PAN Zastępów - będziecie się nawzajem zapraszać pod krzew winorośli i pod figowe drzewo.