« Zach 3:2 Księga Zachariasza 3:3 Zach 3:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A Jezus był obleczon w szaty plugawe, a stał przed obliczem Anioła.
2.GDAŃSKA.1881Ale Jesua był obleczon w szatę plugawą, a stał przed Aniołem.
3.GDAŃSKA.2017A Jozue był ubrany w brudne szaty i stał przed Aniołem.
4.CYLKOWJehoszua zaś był ubrany w szaty nieczyste, gdy stał przed aniołem.
5.TYSIĄCL.WYD5A Jozue, stojący przed aniołem, był odziany w brudne szaty.
6.BRYTYJKAA Jozue był ubrany w szatę brudną i tak stał przed aniołem.
7.POZNAŃSKAA Jozue, stojący przed aniołem, ubrany był w szaty brudne.
8.WARSZ.PRASKAA Jozue, który stał przed aniołem, miał na sobie bardzo brudne szaty.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Jezus, kiedy stał przed aniołem, był ubrany w nieczyste szaty.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITJozue zaś stał przed aniołem ubrany w szaty poplamione nieczystościami.