« Zach 3:7 Księga Zachariasza 3:8 Zach 3:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Słuchaj, Jezusie, kapłanie wielki! ty i przyjaciele twoi, którzy mieszkają przed tobą; bo są mężowie znaczący przyszłe rzeczy: Bo oto Ja przywiodę sługę mego wschodzącego.
2.GDAŃSKA.1881Słuchajże tedy teraz, Jesue, kapłanie najwyższy! ty i towarzysze twoi, którzy siedzą przed tobą: Aczkolwiek ci mężowie są dziwem, wszakże oto Ja przywiodę sługę mego Latorośl.
3.GDAŃSKA.2017Słuchaj więc teraz, Jozue, najwyższy kapłanie, ty i twoi towarzysze, którzy siedzą przed tobą. Są oni bowiem jakby ludźmi niezwykłymi, gdyż oto przywiodę swojego sługę – Latorośl.
4.CYLKOWSłuchaj tedy Jehoszuo, arcykapłanie, ty i towarzysze twoi, którzy siedzą przed tobą - gdyż mężowie wróżby to są, - że oto sprowadzę dla sługi Mojego odróśl.
5.TYSIĄCL.WYD5Arcykapłanie Jozue, słuchaj, ty i twoi towarzysze, którzy są twoimi doradcami, gdyż przez tych mężów spełni się cudowna obietnica, albowiem ześlę sługę mego - Odrośl.
6.BRYTYJKASłuchaj więc, arcykapłanie Jozue, ty i twoi towarzysze, którzy siedzą przed tobą. Są oni mężami dobrej zapowiedzi, że oto Ja przywiodę swego sługę, Latorośl.
7.POZNAŃSKASłuchaj tedy, arcykapłanie Jozue, ty i twoi towarzysze, siedzący przed tobą, gdyż jesteście mężami, którzy są znakiem: Oto Ja sprawię, że przyjdzie sługa mój - "Latorośl".
8.WARSZ.PRASKAPosłuchaj, arcykapłanie Jozue! Ty sam i twoi towarzysze, którzy siedzą przed tobą, wy jesteście ludźmi–znakami. Oto sprowadzam mego sługę – Odrośl.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem słuchaj, Jezusie, arcykapłanie, ty oraz twoi towarzysze, którzy siedzą przed tobą – gdyż to są mężowie zapowiedzi – że oto sprowadzę Pęd, Mojego Sługę.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITPosłuchaj więc, arcykapłanie Jozue! Niech też posłuchają twoi towarzysze, którzy przed tobą zasiadają, ci ludzie bowiem są znakiem, że oto sprowadzam mojego sługę - Latorośl.