« Zach 4:9 Księga Zachariasza 4:10 Zach 4:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bo kto wzgardził dni małe? a będą się weselić i ujrzą kamień cynowy w ręce Zorobabelowéj. Teć są siedmioro oczy Pańskie, które biegają po wszystkiéj ziemi.
2.GDAŃSKA.1881Bo któżby wzgardził dniem małych początków? ponieważ się weselą, patrząc na ten kamień, to jest, na prawidło w ręce Zorobabelowej, na te siedm oczów Pańskich przechodzących wszystkę ziemię.
3.GDAŃSKA.2017Któż bowiem wzgardził dniem małych początków? Oni bowiem będą się radować, patrząc na pion w ręku Zorobabela i na tych siedmioro oczu PANA, które przebiegają całą ziemię.
4.CYLKOWBo któżby śmiał gardzić dniem drobnych początków! Z radością wszak spoglądają na ołowiankę w ręku Zerubabela owe siedm; oczy Wiekuistego to są, rozpatrujące całą ziemię.
5.TYSIĄCL.WYD5Bo któż by lekceważył chwilę skromnego początku, skoro z radością patrzą na pion ołowiany w ręku Zorobabela. Te siedem [lamp] - to oczy Pana, które przypatrują się całej ziemi.
6.BRYTYJKABo ci, którzy gardzili dniem małych początków, będą się jeszcze radowali, gdy zobaczą kamień szczytowy w ręku Zorobabela. Te siedem lamp – to oczy Pana; one to przepatrują całą ziemię.
7.POZNAŃSKAA ci, którzy odnosili się niegdyś lekceważąco do skromnych początków, będą się cieszyli, gdy ujrzą kamień i pion w ręku Zorobabela. Tych siedem [lamp] to siedmioro oczu Jahwe, którymi wodzi po całej ziemi".
8.WARSZ.PRASKABo kto nawet z lekceważeniem wyrażał się o skromnych początkach tego dzieła, będzie się cieszył, gdy zobaczy pion ołowiany w ręku Zorababela. Siedem owych [lamp] – to oczy Pana czuwającego nad całą ziemią.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo kto by śmiał gardzić dniem dobrych początków? Oto z radością spoglądają na ten kamień, stop metalu w ręce Zerubabela. Owe siedem to są oczy WIEKUISTEGO przepatrujące całą ziemię.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITKto tu gardził dniem skromnych początków? Jeszcze będą się cieszyć, gdy zobaczą kamień zwieńczenia i pion w ręce Zorobabela.A tych siedmioro oczu to oczy PANA przepatrujące całą ziemię.