« Zach 4:11 Księga Zachariasza 4:12 Zach 4:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I odpowiedziałem powtóre i rzekłem do niego: Co są dwa kłosy oliwne, które są podle dwu nosów złotych, na których są nalewki ze złota?
2.GDAŃSKA.1881Znowu odpowiadając rzekłem mu: Cóż są te dwie oliwki, które są między dwoma rurkami złotemi, które z siebie złoto wylewają?
3.GDAŃSKA.2017I ponownie odezwałem się, i zapytałem go: Co oznaczają te dwie gałęzie oliwne, które dwiema złotymi rurkami wypuszczają z siebie złocistą oliwę?
4.CYLKOWI odezwałem się po raz wtóry, i rzekłem do niego: Cóż znaczą te dwie gałązki oliwne u dwóch rurek złotych, które złotawą (oliwę) z siebie wylewają?
5.TYSIĄCL.WYD5Powtórnie tak go zapytałem: Co oznaczają te dwie gałązki oliwne, z których złotymi rurkami płynie złota oliwa?
6.BRYTYJKAI powtórnie odezwałem się, i zapytałem go: Co oznaczają te dwie gałązki drzew oliwnych, które dwiema złotymi rurkami wypuszczają z siebie oliwę do złotych lamp?
7.POZNAŃSKAI spytałem po raz drugi: "Co oznaczają te dwie gałęzie oliwne obok dwóch złotych rurek, rozprowadzających złocistą oliwę?"
8.WARSZ.PRASKAPytałem również, co oznaczają te dwie rurki w kształcie gałązek oliwnych, przez które przepływa olej złotego koloru?
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I odezwałem się po raz drugi, mówiąc do niego: Co znaczą te dwie oliwne gałązki przy dwóch złotych wlewkach, co wylewają z siebie złotawą oliwę?
10.EIB.BIBLIA.2016.LITI dodałem: Co oznaczają te dwie gałązki drzew oliwnych, które dwiema złotymi rurkami przekazują złocisty olej, spływający na nie?