« Zach 4:12 Księga Zachariasza 4:13 Zach 4:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekł do mnie, mówiąc: Izali nie wiesz, co to jest? I rzekłem: Nie, Panie mój.
2.GDAŃSKA.1881Tedy rzekł do mnie, mówiąc: Izali nie wiesz, co to jest? Rzekłem: Nie wiem, Panie mój.
3.GDAŃSKA.2017On zapytał: Nie wiesz, co to jest? Odpowiedziałem: Nie wiem, mój Panie.
4.CYLKOWTedy odpowiedział mi, i rzekł: Alboż rzeczywiście nie wiesz co one znaczą? I odpowiedziałem: Nie, Panie!
5.TYSIĄCL.WYD5Nie wiesz - odpowiedział mi - co one [oznaczają]? Odrzekłem: Nie, panie mój!
6.BRYTYJKAWtedy on odpowiedział mi: Czy nie wiesz, co one oznaczają? I odpowiedziałem: Nie, mój panie!
7.POZNAŃSKAI odpowiedział mi: "Nie rozumiesz, co oznaczają?" Odrzekłem: "Nie, panie".
8.WARSZ.PRASKAI rzekł do mnie: Nie wiesz, co one oznaczają? Kiedy powiedziałem, że nie wiem,
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem mi odpowiedział, mówiąc: Czy rzeczywiście nie wiesz, co one znaczą? A odpowiedziałem: Nie, panie.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITA on na to: Nie wiesz, co one oznaczają? Nie, panie - odpowiedziałem.