« Zach 4:7 Księga Zachariasza 4:8 Zach 4:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I stało się słowo Pańskie do mnie, mówiąc:
2.GDAŃSKA.1881I stało się słowo Pańskie do mnie, mówiąc:
3.GDAŃSKA.2017I doszło słowo PANA do mnie mówiące:
4.CYLKOWI doszło mnie słowo Wiekuistego głosząc:
5.TYSIĄCL.WYD5Potem Pan skierował do mnie to słowo:
6.BRYTYJKAI doszło mnie Słowo Pana tej treści:
7.POZNAŃSKAI przemówił do mnie Jahwe, i rzekł:
8.WARSZ.PRASKAWtedy Pan tak przemówił do mnie:
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I doszło mnie słowo WIEKUISTEGO, głosząc:
10.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie PAN skierował do mnie Słowo tej treści: