« Zach 4:8 Księga Zachariasza 4:9 Zach 4:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ręce Zorobabelowe założyły dom ten i ręce jego dokonają go: a poznacie, że Pan zastępów posłał mię do was.
2.GDAŃSKA.1881Ręce Zorobabelowe założyły dom ten, i ręce jego dokonają go; a dowiesz się, że Pan zastępów posłał mię do was.
3.GDAŃSKA.2017Ręce Zorobabela położyły fundamenty tego domu, jego ręce go dokończą; a poznasz, że PAN zastępów posłał mnie do was.
4.CYLKOWRęce Zerubabela założyły dom ten, ręce też jego wykończą go, a wtedy poznasz, że Wiekuisty zastępów posłał mnie do was.
5.TYSIĄCL.WYD5Ręce Zorobabela położyły fundamenty tego domu i jego ręce go dokończą. Po tym poznasz, że Pan Zastępów posłał mnie do was.
6.BRYTYJKARęce Zorobabela położyły fundament pod ten przybytek i jego ręce wykończą go, i poznacie, że Pan Zastępów posłał mnie do was.
7.POZNAŃSKARęce Zorobabela położyły podwaliny pod ten Dom i jego też ręce dokończą go. Wtedy też poznacie, że to Jahwe Zastępów posłał mnie do was.
8.WARSZ.PRASKARęce Zorababela położyły fundamenty i jego ręce wzniosą całą budowlę, żeby się przekonano, że Pan Zastępów posłał mnie do was.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ten Dom założyły ręce Zerubabela i jego ręce też go wykończą; wtedy poznasz, że posłał mnie do was WIEKUISTY Zastępów.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITRęce Zorobabela położyły fundament pod ten dom i jego ręce go wykończą! W ten sposób poznasz, że PAN Zastępów posłał mnie do was.