« Zach 5:10 Księga Zachariasza 5:11 Zach 6:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekł do mnie: Aby mu zbudowano dom w ziemi Sennaar, i był umocniony i był tam postawiony na podstawku swoim.
2.GDAŃSKA.1881I rzekł do mnie: Aby mu zbudowano dom w ziemi Senaar, gdzieby umocnione było i postawione na podstawku swoim.
3.GDAŃSKA.2017Powiedział mi: By zbudować dla niej dom w ziemi Szinear, a gdy będzie założony, postawią ją na jej własnej podstawie.
4.CYLKOWI odpowiedział mi: Aby zbudować jej dom w ziemi Szynear, a gdy urządzony będzie, tedy wstawią ją tam na miejscu swojem.
5.TYSIĄCL.WYD5Odpowiedział: Do kraju Szinear, by tam zbudować dla niego dom. Tam złożą dzban na wyznaczonej dla niego podstawie.
6.BRYTYJKAI odpowiedział mi: Będzie dla niej wzniesiona świątynia w ziemi Sinear, a gdy będzie gotowa, postawię ją tam na cokole.
7.POZNAŃSKAodpowiedział mi: "Mają dla niej zbudować przybytek w ziemi Szinear, a gdy będzie gotowy, umieszczą ją tam na miejscu dla niej odpowiednim".
8.WARSZ.PRASKAon mi powiedział: Do kraju Szinear, gdzie ma być zbudowana świątynia dla tych niewiast. Stanie ona na mocnym gruncie, wzniesiona zostanie na wyznaczonym miejscu.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem mi odpowiedział: By zbudować jej dom w ziemi Szynear; a kiedy będzie urządzony, wtedy wstawią ją tam na swoim miejscu oparcia.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITNiosą ją do ziemi babilońskiej. Tam jej zbudują świątynię. A gdy ją ukończą, umieszczą ją tam na cokole.