« Zach 5:1 Księga Zachariasza 5:2 Zach 5:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekł do mnie: Co ty widzisz? i rzekłem: Ja widzę księgę latającą, dłuża jéj dwadzieścia łokci, a szerzą jéj dziesięć łokci.
2.GDAŃSKA.1881I rzekł do mnie: Cóż widzisz? I rzekłem: Widzę księgę lecącą, której długość na dwadzieścia łokci, a szerokość na dziesięć łokci.
3.GDAŃSKA.2017I zapytał mnie: Co widzisz? Odpowiedziałem: Widzę latający zwój, jego długość dwadzieścia łokci, a jego szerokość dziesięć łokci.
4.CYLKOWI rzekł do mnie: Co widzisz? I odpowiedziałem: Widzę rodał unoszący się, na dwadzieścia łokci długi i na dziesięć łokci szeroki.
5.TYSIĄCL.WYD5I zapytał mnie [anioł]: Co widzisz? Odpowiedziałem: Widzę zwój długości dwudziestu łokci i szerokości dziesięciu łokci unoszący się w powietrzu.
6.BRYTYJKAI zapytał mnie anioł: Co widzisz? Ja odpowiedziałem: Widzę unoszący się zwój dwadzieścia łokci długi i dziesięć łokci szeroki.
7.POZNAŃSKAI rzekł do mnie: "Co widzisz?" Odparłem: "Widzę latający zwój; długość jego dwadzieścia łokci, a szerokość dziesięć łokci".
8.WARSZ.PRASKAKiedy zostałem zapytany, co widzę, odpowiedziałem, że widzę zwój pisma latający w powietrzu. Jest on długi na dwadzieścia łokci i szeroki na łokci dziesięć.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I do mnie powiedział: Co widzisz? A odpowiedziałem: Widzę unoszący się zwój, długi na dwadzieścia łokci i szeroki na dziesięć łokci.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITCo widzisz? - padło pytanie. Widzę, jak wyłania się zwój - odpowiedziałem. - Ma dwadzieścia łokci długości i dziesięć łokci szerokości.