« Zach 5:8 Księga Zachariasza 5:9 Zach 5:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I podniosłem oczy swoje i ujrzałem, ano dwie niewiasty wychodzące, a duch w skrzydłach ich, a miały skrzydła, jako skrzydła u kanie, i podniosły dzban między ziemię i niebo.
2.GDAŃSKA.1881A podniósłszy oczu swych ujrzałem, a oto dwie niewiasty wychodziły, mające wiatr w skrzydłach swych, a miały skrzydła, jako skrzydła bocianie, i podniosły ono efa między ziemię i między niebo.
3.GDAŃSKA.2017Potem podniosłem swoje oczy i spojrzałem, a oto wyszły dwie kobiety mające wiatr pod swoimi skrzydłami, a ich skrzydła przypominały skrzydła bocianie. I podniosły efę między ziemią i niebem.
4.CYLKOWGdym następnie podniósł oczy swoje ujrzałem nagle dwie kobiety występujące, a wiatr poruszał ich skrzydła - miały bowiem skrzydła na wzór skrzydeł bociana - i uniosły oną efę między ziemię a między niebo.
5.TYSIĄCL.WYD5Następnie podniosłem oczy i patrzyłem. I oto ujrzałem dwie kobiety. Zbliżały się na skrzydłach, podobnych do skrzydeł bocianich, rozpostartych na wietrze i poniosły dzban wysoko, między niebem a ziemią.
6.BRYTYJKAZnowu podniosłem oczy i spojrzałem, a oto wyszły dwie kobiety, których skrzydła poruszał wiatr, a miały skrzydła jak skrzydła bocianie. I one podniosły efę między niebo a ziemię.
7.POZNAŃSKAPotem znowu podniosłem oczy i patrzałem: A oto ukazały się dwie kobiety; wiatr dął w ich skrzydła - miały bowiem skrzydła, podobne do skrzydeł bocianich - i te uniosły efę wysoko między niebo i ziemię.
8.WARSZ.PRASKAKiedy patrzyłem dalej, zobaczyłem dwie zbliżające się kobiety. Wiatr unosił je na skrzydłach – bo miały skrzydła podobne do skrzydeł bocianów – po czym uniosły na skrzydłach beczkę między niebem a ziemią.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdy następnie podniosłem swoje oczy, nagle zobaczyłem dwie wychodzące kobiety, a wiatr poruszał ich skrzydła; bowiem miały skrzydła na wzór skrzydeł bociana. One uniosły ową efę pomiędzy ziemię a niebo.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy znów podniosłem wzrok, zauważyłem dwie kobiety. Wiatr poruszał ich skrzydłami, które przypominały skrzydła bocianie. Podniosły efę między niebo a ziemię.