« Zach 5:11 Księga Zachariasza 6:1 Zach 6:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I obróciłem się i podniosłem oczy swoje i ujrzałem, a ono cztery poczwórne wychodziły z pośrodka dwu gór, a góry góry miedziane.
2.GDAŃSKA.1881Potem obróciwszy się podniosłem oczu swych i ujrzałem, a oto cztery wozy wychodziły z pośrodku dwóch gór, a góry one były góry miedziane.
3.GDAŃSKA.2017Potem odwróciłem się, podniosłem swoje oczy i spojrzałem, a oto cztery rydwany wychodziły spomiędzy dwóch gór, a te góry były z miedzi.
4.CYLKOWZnowu podniosłem oczy swoje i spojrzałem, a oto cztery zaprzęgi wojenne ukazały się z pomiędzy dwóch wzgórz; wzgórza zaś one były to wzgórza z kruszcu.
5.TYSIĄCL.WYD5Znowu podniosłem oczy i patrzyłem. I oto [ujrzałem] cztery rydwany wyjeżdżające spomiędzy dwóch gór, a góry były z brązu.
6.BRYTYJKAI znowu podniosłem oczy, i spojrzałem: a oto były cztery wozy, które wyjeżdżały spomiędzy dwóch gór, a te góry były ze spiżu.
7.POZNAŃSKAI znów podniosłem oczy i patrzałem: A oto spomiędzy dwóch gór wyjechały cztery wozy; a góry były ze spiżu.
8.WARSZ.PRASKAPatrząc dalej, zobaczyłem cztery rydwany, które posuwały się naprzód między dwoma górami, a góry były z brązu.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Znowu podniosłem swoje oczy i spojrzałem, a oto spomiędzy dwóch wzgórz, ukazały się cztery rydwany; zaś owe wzgórza, były to wzgórza z kruszcu.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy znów podniosłem oczy, zobaczyłem cztery rydwany. Wyłaniały się one spomiędzy dwóch spiżowych gór.