« Zach 6:9 Księga Zachariasza 6:10 Zach 6:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Weźmij z przeprowadzenia od Holdai i od Tobiasza i od Idajasza, i przyjdziesz ty onego dnia i wnidziesz do domu Jozyasza, syna Sophoniasza, którzy przyszli z Babilonu.
2.GDAŃSKA.1881Weźmij od tych, co byli pojmani od Cheldajego i od Tobijasza, i od Jedajasza; (a ty przyjdziesz tegoż dnia, i wnijdziesz do domu Josyjasza, syna Sofonijaszowego) którzy idą z Babilonu;
3.GDAŃSKA.2017Weź dary od tych, co byli w niewoli: od Cheldaja, od Tobiasza i od Jedajasza, którzy przybyli z Babilonu, i przyjdź w tym samym dniu, i wejdź do domu Jozjasza, syna Sofoniasza;
4.CYLKOWPrzyjmiesz od wygnańców przez Cheldaja, przez Tobję, i przez Jedaję (złożone dary), poczem udasz się osobiście tegoż samego dnia do domu Joszyi, syna Cefanji, do którego wrócili z Babelu.
5.TYSIĄCL.WYD5Zbierz [dary] od wygnańców: od Cheldaja, Tobiasza i Jedajasza - ludzi z wygnania. Udaj się więc dziś do domu Jozjasza, syna Sofoniasza, dokąd oni przybyli z Babilonii.
6.BRYTYJKAWeź dary wygnańców od Cheldajasza, Tobiasza i Jedajasza, którzy dziś przybyli z Babilonii, i wejdź do domu Jozjasza, syna Sefaniasza.
7.POZNAŃSKA- Zbierz dary wygnańców od Cheldaja, Tobiasza i Jedajasza, którzy przybyli z Babilonii, i udaj się dziś jeszcze do domu Jozjasza, syna Sofoniasza;
8.WARSZ.PRASKAWeź ze sobą niektórych spośród tych, co wracają z wygnania, mężów z rodu Cheldaja, Tobiasza i Jedajasza, i udaj się jeszcze tego samego dnia do domu Jozjasza, syna Sofoniasza. Wszyscy oni dopiero co wrócili do siebie z Babilonu.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przyjmiesz od wygnańców dary złożone przez Cheldaja, Tobję i przez Jedaję; potem, tego samego dnia, udasz się osobiście do domu Jozjasza, syna Sofonjasza, do którego wrócili z Babelu.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITWeź dary od wygnańców, którzy przybyli z Babilonu, od Cheldaja, od Tobiasza i od Jedajasza, i udaj się osobiście, tego samego dnia, do domu Jozjasza, syna Sefaniasza.