« Zach 6:11 Księga Zachariasza 6:12 Zach 6:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzeczesz do niego, mówiąc: To mówi Pan zastępów, rzekąc: Oto mąż; Wschód imię jego, a pod nim wznidzie i zbuduje kościół Panu.
2.GDAŃSKA.1881I rzecz do niego, mówiąc: Tak powiada Pan zastępów, mówiąc: Oto mąż, którego imię jest Latorośl, który z miejsca swego wyrośnie, ten wystawi kościół Panu.
3.GDAŃSKA.2017I powiedz do niego: Tak mówi PAN zastępów: Oto mąż, którego imię brzmi Latorośl; on wyrośnie ze swego miejsca i zbuduje świątynię PANA.
4.CYLKOWI oświadczysz mu, jak następuje: Tak rzecze Wiekuisty zastępów, głosząc: Oto mąż - latorośl imię jego - pod nim rosnąć będzie, a on zbuduje przybytek Wiekuistego.
5.TYSIĄCL.WYD5Powiedz mu: Tak mówi Pan Zastępów: Przyjdzie mąż, a imię jego Odrośl. Na miejscu swoim wyrośnie i zbuduje świątynię Pańską.
6.BRYTYJKAI powiedz do niego: Tak mówi Pan Zastępów: Oto mąż, którego imię brzmi Latorośl; pod jego stopami wyrośnie latorośl i on zbuduje przybytek Pana.
7.POZNAŃSKAi oznajmij mu: "Tak mówi Jahwe Zastępów: Oto mąż, który ma imię "Latorośl", i wypuści pędy. On odbuduje Świątynię Jahwe.
8.WARSZ.PRASKAi powiedz mu tak: Oto, co mówi pan Zastępów: Przyjdzie mąż, który ma na imię Odrośl, bo gdzie tylko on się pokaże, pojawią się odrośle, a on sam zbuduje świątynię Pańską.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Po czym mu oświadczysz, mówiąc: Tak mówi WIEKUISTY Zastępów, głosząc: Oto mąż – jego imię Latorośl; poniżej niego będzie rosnąć, i on zbuduje Przybytek WIEKUISTEGO.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITPowiedz przy tym do niego: Tak mówi PAN Zastępów: Oto wyrośnie spod niego człowiek o imieniu Latorośl i zbuduje przybytek PANA.