« Zach 6:12 Księga Zachariasza 6:13 Zach 6:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A on zbuduje kościół Panu i on nosić będzie sławę, i siędzie a panować będzie na stolicy swojéj i będzie kapłanem na stolicy swéj, a rada pokoju będzie między onymi dwiema.
2.GDAŃSKA.1881Bo ten ma wystawić kościół Panu, ten zaś przyniesie sławę, i siedzieć i panować będzie na stolicy swojej, i będzie kapłanem na stolicy swojej, a rada pokoju będzie między nimi obiema.
3.GDAŃSKA.2017On zbuduje świątynię PANA, będzie obdarzony chwałą, zasiądzie na swoim tronie i będzie panować na nim, i będzie on kapłanem na swoim tronie; i rada pokoju będzie między nimi oboma.
4.CYLKOWTak, on zbuduje przybytek Wiekuistego, i otoczy się blaskiem, i będzie zasiadał i panował na stolicy swojej, a będzie kapłan przy stolicy jego, a jednomyślna zgoda między obydwoma.
5.TYSIĄCL.WYD5On zbuduje świątynię Pańską i będzie nosił oznaki majestatu. Jako panujący zasiądzie na tronie swoim. A kapłan również zasiądzie na swoim tronie. Zgoda i jednomyślność połączy obydwu.
6.BRYTYJKAOn zbuduje przybytek Pana i zdobędzie majestat królewski, zasiądzie jako władca na swoim tronie. Także kapłan zasiądzie na swoim tronie i będzie między obydwoma pokojowe nastawienie.
7.POZNAŃSKATak, on odbudowuje Świątynię Jahwe. Przywdzieje oznaki swej godności i zasiądzie jako władca na swym tronie. Kapłan też zasiądzie na swym tronie. I będzie panowała między nimi doskonała zgoda".
8.WARSZ.PRASKATo on będzie budował dom Pański. Przyodzieje się w majestat i, zasiadłszy na tronie, będzie panował. Obok jego tronu będzie stał kapłan i tak razem troszczyć się będą o zachowanie pokoju.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak, on zbuduje Przybytek WIEKUISTEGO; otoczy się blaskiem, będzie zasiadał i panował na swoim tronie; a z jego prawicy stanie arcykapłan i jednomyślna zgoda pomiędzy obydwoma.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITZbuduje przybytek PANA, zostanie królem i zasiądzie, by panować na swym tronie. Będzie też kapłanem na swym tronie i między tymi [urzędami] panować będzie pokój i współpraca.