« Zach 6:13 Księga Zachariasza 6:14 Zach 6:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A korony będą Helem i Tobiaszowi i Idajaszowi i Hem, synowi Sophoniaszowemu, pamiątką w kościele Pańskim.
2.GDAŃSKA.1881A te korony zostaną Chelemowi, i Tobijaszowi, i Jedajaszowi, i Chenowi, synowi Sofonijaszowemu, na pamiątkę w kościele Pańskim.
3.GDAŃSKA.2017A te korony będą dla Chelema, Tobiasza, Jedajasza i Chena, syna Sofoniasza, jako pamiątka w świątyni PANA.
4.CYLKOWA pozostaną te korony dla Chelema i Tobji i Jedaji i dla uprzejmości syna Cefanji pamiątką w przybytku Wiekuistego.
5.TYSIĄCL.WYD5Diadem niech będzie w świątyni Pańskiej pamiątką i znakiem łaski dla Cheldaja, Tobiasza, Jedajasza i dla synów Sofoniasza.
6.BRYTYJKAA korona pozostanie w świątyni Pana na pamiątkę Cheldajasza, Tobiasza, Jedajasza i Jozjasza, syna Sefaniasza.
7.POZNAŃSKAKorona zaś niech będzie [potem] złożona w Świątyni Jahwe jako znak łaski ku pamięci Cheldaja, Tobiasza, Jedajasza i syna Sofoniasza.
8.WARSZ.PRASKAKorona niech będzie później złożona w świątyni na uczczenie pamięci Cheldaja, Tobiasza, Jedajasza i synów Sofoniasza.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś te korony pozostaną w Przybytku WIEKUISTEGO na pamiątkę Chalema, Tobji i Jedaji oraz z powodu przychylności syna Sofonjasza.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITKorona natomiast pozostanie Chalamowi i Tobiaszowi jako wyraz wdzięczności dla syna Sefaniasza, jako pamiątka w przybytku PANA.