« Zach 6:14 Księga Zachariasza 6:15 Zach 7:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A którzy są daleko, przyjdą, a budować będą w kościele Pańskim, i poznacie, że Pan zastępów posłał mię do was. A będzie to, jeźli słuchając usłuchacie głosu Pana, Boga waszego.
2.GDAŃSKA.1881Bo dalecy przyjdą, a będą budować kościół Pański; i dowiecie się, że Pan zastępów posłał mię do was; a to się stanie, jeźli pilnie słuchać będziecie głosu Pana, Boga swego.
3.GDAŃSKA.2017Przyjdą ludzie z dalekich stron i będą budować świątynię PANA, i poznacie, że PAN zastępów posłał mnie do was. A to się stanie, jeśli pilnie będziecie słuchać głosu PANA, swego Boga.
4.CYLKOWA dalecy przyjdą, aby budować około przybytku Wiekuistego, a wtedy poznacie, że Wiekuisty zastępów posłał mnie do was. Spełni się zaś to, gdy ściśle słuchać będziecie głosu Wiekuistego, Boga waszego.
5.TYSIĄCL.WYD5Z dalekich stron przybędą ludzie i będą budować świątynię Pańską, i przekonacie się, że Pan Zastępów posłał mnie do was. A spełni się to, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu Pana, Boga waszego.
6.BRYTYJKAI przyjdą z dalekich stron, i wezmą udział w budowie świątyni Pana. Tak poznacie, że Pan Zastępów posłał mnie do was. A to się stanie, jeżeli naprawdę słuchać będziecie głosu Pana, waszego Boga.
7.POZNAŃSKAPrzyjdą także ci z daleka, by pomagać przy odbudowie Świątyni Jahwe; wtedy poznacie, że Jahwe Zastępów posłał mnie do was. Stanie się to, jeśli wiernie słuchać będziecie głosu Jahwe, Boga waszego.
8.WARSZ.PRASKAPrzybędą oni z daleka, żeby budować świątynię Pańską. Wtedy przekonacie się, że Pan Zastępów posłał mnie do was. A wszystko to stanie się, jeśli z całą wytrwałością wsłuchiwać się będziecie w głos Pana, waszego Boga.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także przyjdą dalecy, by budować Przybytek WIEKUISTEGO; wtedy poznacie, że posłał mnie do was WIEKUISTY Zastępów. Zaś to się spełni, gdy będziecie ściśle słuchać głosu WIEKUISTEGO, waszego Boga.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITI przyjdą z dalekich stron, będą budować przybytek PANA. Poznacie wówczas, że PAN Zastępów posłał mnie do was. Stanie się to, jeśli będziecie posłuszni głosowi PANA, waszego Boga.