« Zach 6:1 Księga Zachariasza 6:2 Zach 6:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923W pierwszym poczwórnym konie rydze, a we wtórym poczwórnym konie wrone,
2.GDAŃSKA.1881W pierwszym wozie były konie rydze, a w drugim wozie konie wrone (kare):
3.GDAŃSKA.2017Przy pierwszym rydwanie były konie rude, przy drugim rydwanie – konie kare;
4.CYLKOWU pierwszego zaprzęgu były konie ryże, a u drugiego zaprzęgu konie wrone.
5.TYSIĄCL.WYD5Pierwszy rydwan ciągnęły konie kasztanowate, drugi rydwan - konie kare,
6.BRYTYJKAW pierwszym wozie były konie kasztanowe, a w drugim wozie były konie kare.
7.POZNAŃSKAPierwszy wóz miał konie gniade, drugi wóz - konie karę,
8.WARSZ.PRASKAPierwszy rydwan ciągnęły rumaki czerwone, drugi – czarne,
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.U pierwszego rydwanu były konie ryże, a u drugiego rydwanu konie czarnej maści.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITPierwszy rydwan zaprzężony był w konie czerwone, drugi w konie kare.