« Zach 6:6 Księga Zachariasza 6:7 Zach 6:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A które były najmocniejsze, wyszły i chciały iść i biegać po wszystkiéj ziemi. I rzekł: Idźcie, chódźcie po ziemi! i biegały po ziemi.
2.GDAŃSKA.1881Te tedy mocne konie wyszedłszy chciały iść, aby obeszły ziemię; tedy rzekł: Idźcie, a obejdźcie ziemię! I obeszły ziemię.
3.GDAŃSKA.2017A te gniade konie wyruszyły, rwały się do biegu, aby obejść ziemię. Wtedy powiedział: Idźcie i obejdźcie ziemię! I obeszły ziemię.
4.CYLKOWWyruszyły również i ryże, a miały wyjść, by krążyć po ziemi. I rozkazał: Wyruszcie, krążcie po ziemi! I tak krążyły po ziemi.
5.TYSIĄCL.WYD5Silne rumaki wychodziły, niecierpliwie rwąc się do biegu, by okrążyć ziemię. I rozkazał: Ruszajcie i obiegnijcie ziemię dokoła! I popędziły na krańce ziemi.
6.BRYTYJKASilne konie rwały się do biegu, chcąc obejść ziemię. Więc rzekł: Jazda! Objedźcie ziemię! I obiegły ziemię.
7.POZNAŃSKAKiedy zjawiły się te [konie] mocne, rwąc się do biegu, by objechać ziemię, rzekł: "Ruszajcie! Objedźcie ziemię!" I ruszyły na objazd ziemi.
8.WARSZ.PRASKAPotężne konie ruszyły, rwąc się do biegu, aby przemierzyć całą ziemię. I przemierzały ziemię.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wyruszyły również i ryże, a miały wyjść, aby krążyć po ziemi. Więc rozkazał: Wyruszcie i krążcie po ziemi! Zatem krążyły po ziemi.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITKonie silne wyszły i rwały się do biegu, gotowe obiec ziemię. Naprzód! - rozkazał im zatem. - Obiegnijcie ziemię! I obiegły ziemię.