« Zach 6:7 Księga Zachariasza 6:8 Zach 6:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I zawołał mię i mówił do mnie, rzekąc: Oto które wychodzą do ziemie północnéj, uspokoiły ducha mego w ziemi północnéj.
2.GDAŃSKA.1881A zawoławszy mię rzekł do mnie, mówiąc: Oto te, które wyszły do ziemi północnej, uspokoiły ducha mego w ziemi północnej.
3.GDAŃSKA.2017Potem zawołał mnie i powiedział: Oto te, które wyruszyły do ziemi północnej, uspokoiły mojego ducha w ziemi północnej.
4.CYLKOWPoczem zawołał mnie głośno i rzekł do mnie co następuje: Patrz! Te, które wyruszyły do kraju na północy ukoiły ducha Mego w ziemi północnej.
5.TYSIĄCL.WYD5Zawołał do mnie: Patrz na te, które pędzą w kierunku północnym; one sprawią, że Duch mój spocznie w krainie północy.
6.BRYTYJKAPotem zawołał mnie i rzekł do mnie: Spójrz! Te, które jadą do krainy północnej, uspokoiły ducha Pana w krainie północnej.
7.POZNAŃSKAI zawołał mnie, i powiedział: "Spójrz: te, co wyruszyły do ziemi północnej, uśmierzą mój gniew na ziemię północną".
8.WARSZ.PRASKAWtedy on zawołał do mnie: Popatrz na te rumaki, które pędzą w kierunku północnym. Uniosą one mojego Ducha ponad całą krainą północną.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem mnie głośno zawołał oraz do mnie powiedział, mówiąc: Patrz! Te, które wyruszyły do kraju na północy, ukoiły Mojego ducha w północnej ziemi.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie zawołał do mnie tymi słowy: Spójrz! Te, które biegną do ziemi północnej, uspokoiły mego Ducha w ziemi północnej.