« Zach 6:15 Księga Zachariasza 7:1 Zach 7:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I stało się roku czwartego Daryusza króla, stało się słowo Pańskie do Zacharyasza, czwartego dnia miesiąca dziewiątego, który jest Kaslew.
2.GDAŃSKA.1881Potem stało się roku czwartego Daryjusza króla, stało się słowo Pańskie do Zacharyjasza dnia czwartego, miesiąca dziewiątego, który jest Kislew;
3.GDAŃSKA.2017W czwartym roku króla Dariusza słowo PANA doszło do Zachariasza, czwartego dnia dziewiątego miesiąca, to jest w miesiącu Kislew;
4.CYLKOWI stało się roku czwartego Darjawesza, króla, że doszło słowo Wiekuistego Zacharjasza, czwartego dnia miesiąca dziewiątego czyli miesiąca Kislew.
5.TYSIĄCL.WYD5W czwartym roku panowania króla Dariusza, czwartego dnia miesiąca dziesiątego, czyli Kislew, Pan skierował słowo do Zachariasza.
6.BRYTYJKACzwartego roku króla Dariusza, czwartego dnia dziewiątego miesiąca, Kislewa, słowo Pana doszło Zachariasza.
7.POZNAŃSKACzwartego roku [panowania] króla Dariusza (przemówił Jahwe do Zachariasza), czwartego dnia, dziewiątego miesiąca, to jest miesiąca Kislew,
8.WARSZ.PRASKAW czwartym roku panowania króla Dariusza, w czwartym dniu dziewiątego miesiąca, czyli miesiąca Kislew, przemówił Pan do Zachariasza:
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czwartego roku króla Darjawesza, czwartego dnia, dziewiątego miesiąca, czyli miesiąca Kislew, stało się, że słowo WIEKUISTEGO doszło do Zacharjasza;
10.EIB.BIBLIA.2016.LITW czwartym roku panowania króla Dariusza, w czwartym dniu dziewiątego miesiąca, to jest miesiąca Kislew, PAN skierował do Zachariasza swoje Słowo.