« Zach 7:11 Księga Zachariasza 7:12 Zach 7:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I serce swoje uczynili jako dyament, aby nie słuchali zakonu i słów, które posyłał Pan zastępów duchem swym przez ręce proroków pierwsze.
2.GDAŃSKA.1881Serca też swe zatwardzili jako dyjament, aby nie słuchali zakonu tego i słów, które posyłał Pan zastępów duchem swoim przez proroków przeszłych, skąd przyszedł wielki gniew od Pana zastępów.
3.GDAŃSKA.2017Zatwardzili swoje serca jak diament, aby nie słuchać prawa i słów, które posyłał PAN zastępów przez swego Ducha za pośrednictwem dawnych proroków. Dlatego nadszedł wielki gniew od PANA zastępów.
4.CYLKOWI uczynili serce swe twardem jak dyament, aby nie słuchali nauki i słów, które zwracał do nich Wiekuisty zastępów duchem Swoim przez proroków poprzednich; i tak nadeszło oburzenie wielkie od Wiekuistego zastępów.
5.TYSIĄCL.WYD5Serca ich stały się twarde jak diament, nie zwracali uwagi na Prawo i na słowa Pana Zastępów, którymi napominał przez Ducha swojego za pośrednictwem dawnych proroków. I Pan Zastępów zapłonął wielkim gniewem.
6.BRYTYJKAZatwardzili swoje serca jak diament, aby nie musieć słuchać zakonu i słów, które Pan Zastępów posyłał do nich przez swego Ducha za pośrednictwem dawnych proroków. Dlatego Pan Zastępów wybuchnął wielkim gniewem.
7.POZNAŃSKAIch serca stały się twarde jak diament, tak że nie słuchali pouczeń i wskazań, jakie Jahwe Zastępów dawał przez Ducha swego za pośrednictwem dawnych Proroków. Toteż w Jahwe Zastępów obudził się straszliwy gniew.
8.WARSZ.PRASKASerca swoje uczynili tak twardymi jak diament, żeby nie docierały do nich pouczenia oraz wszystkie słowa, jakie Pan Zastępów mocą swojego Ducha przekazywał im kiedyś przez proroków. Dlatego Pan zapłonął przeciwko nim wielkim gniewem.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Swoje serce uczynili twardym jak diament, by nie słuchać Prawa i słów, które Swym Duchem kierował do nich WIEKUISTY Zastępów poprzez poprzednich proroków; tak, od WIEKUISTEGO Zastępów nadeszło wielkie oburzenie.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITZatwardzili swe serca niczym krzemień. Nie chcieli słuchać Prawa. Nie chcieli też dopuścić do siebie słów, które PAN Zastępów posyłał przez swego Ducha za pośrednictwem swych wczesnych proroków. Dlatego PAN Zastępów zapałał wielkim gniewem.