« Zach 7:13 Księga Zachariasza 7:14 Zach 8:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rozproszyłem je po wszech królestwach, których nie znają, i ziemia spustoszona jest od nich, dlatego że nie był przechodzący i wracający się: i uczynili ziemię pożądaną spustoszeniem.
2.GDAŃSKA.1881I rozproszyłem ich jako wicher między wszystkie narody, które nie znali, i ta ziemia spustoszała po nich, tak, że nie był przechodzący i wracający się, a tak ziemię pożądaną w spustoszenie obrócili.
3.GDAŃSKA.2017I rozproszyłem ich wichrem pomiędzy wszystkimi narodami, których nie znali, a ta ziemia opustoszała po nich, tak że nikt nie przechodził ani nie wracał. Zamienili bowiem rozkoszną ziemię w spustoszenie.
4.CYLKOWI uniosłem ich wichrem między wszystkie narody, których nie znali, a ziemia opustoszała za nimi, że nie było ktoby przechodził i wracał; i tak obrócili kraj uroczy w pustkowie.
5.TYSIĄCL.WYD5I rozproszyłem ich po wszystkich narodach, których dotychczas nie znali. Kraj zaś po nich pozostaje pustynny, bezludny. Tak doprowadzili kwitnący kraj do ruiny.
6.BRYTYJKAI rozrzuciłem ich huraganem pomiędzy wszystkie narody, których nie znali, a pozostała po nich ziemia spustoszona, tak że nikt tamtędy nie przechodził. A tak przepiękny kraj zamienili w pustynię.
7.POZNAŃSKAPrzeciwnie, rozproszę ich między wszystkie narody, których nawet nie znają! I opustoszał po nich kraj, tak że nikt tamtędy nawet nie przechodził. Tak oto zamienili krainę rozkoszy w pustkowie.
8.WARSZ.PRASKAI rozproszyłem ich pośród wszystkich narodów zupełnie im obcych. Za nimi pozostawał kraj całkowicie bezludny; nikt się już tam nie poruszał. I tak pozostawili swoim przyjaciołom kraj spustoszony do reszty.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Uniosłem ich wichrem pomiędzy wszystkie narody, których nie znali, a ziemia za nimi opustoszała tak, że nie było tego, co przechodzi i wraca; zamienili uroczy kraj w pustkowie.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITRozwiałem ich też między wszystkie narody, nawet takie, których nie znali. Pozostała po nich spustoszona ziemia. Nikt przez nią nie przechodził. Nikt przez nią nie powracał. I tak tę przepiękną ziemię zamienili w pustkowie.