« Zach 7:2 Księga Zachariasza 7:3 Zach 7:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Żeby mówili kapłanom domu Pana zastępów i prorokom, mówiąc: Mamli płakać miesiąca piątego, albo się poświęcić mam, jakom już pierwéj uczynił przez wiele lat?
2.GDAŃSKA.1881I aby mówili do kapłanów, którzy byli w domu Pana zastępów, także i do proroków, mówiąc: Izali jeszcze płakać będę miesiąca piątego, wyłączywszy się tak, jakom już czynił przez kilka lat?
3.GDAŃSKA.2017I aby zapytali kapłanów, którzy byli w domu PANA zastępów, a także proroków: Czy w piątym miesiącu mam jeszcze płakać, poświęcając się, jak to już czyniłem przez tyle lat?
4.CYLKOWI aby zapytali się kapłanów, którzy przy domu Wiekuistego zastępów i proroków, w tych słowach: Izali mi jeszcze płakać miesiąca piątego, oddając się wstrzemięźliwości, jakom czynił już od tak wielu lat?
5.TYSIĄCL.WYD5a kapłanów ze świątyni Pana Zastępów oraz proroków zapytać: Czy w piątym miesiącu powinienem trwać w smutku i postach, jak to czyniłem dotychczas, od wielu lat?
6.BRYTYJKAI zapytać kapłanów domu Pana Zastępów i proroków: Czy w piątym miesiącu mam obchodzić pokutę z płaczem i postem, jak to czyniłem przez tyle lat?
7.POZNAŃSKAi zapytali kapłanów przy Świątyni Jahwe Zastępów, a także i Proroków: "Czy obowiązuje mnie jeszcze w piątym miesiącu żałoba połączona z postem, jak tego przestrzegałem przez tyle lat?"
8.WARSZ.PRASKAPoza tym pragnął on zapytać kapłanów w przybytku Pańskim oraz proroków, czy w piątym miesiącu powinien pokutować i pościć, tak jak to czynił przez wiele lat minionych?
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I aby się zapytali kapłanów, którzy są przy domu WIEKUISTEGO oraz proroków, w tych słowach: Czy mam jeszcze płakać piątego miesiąca, oddając się wstrzemięźliwości, jak czyniłem od wielu lat?
10.EIB.BIBLIA.2016.LITi zapytać kapłanów domu PANA Zastępów oraz proroków: Czy w piątym miesiącu mamy nadal obchodzić żałobę i dokonywać poświęcenia się, jak to czyniliśmy przez tyle lat?