« Zach 7:3 Księga Zachariasza 7:4 Zach 7:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I stało się słowo Pana zastępów do mnie, mówiąc:
2.GDAŃSKA.1881I stało się słowo Pana zastępów do mnie, mówiąc:
3.GDAŃSKA.2017Doszło do mnie słowo PANA zastępów mówiące:
4.CYLKOWDoszło mnie wtedy słowo Wiekuistego zastępów jak następuje:
5.TYSIĄCL.WYD5Pan Zastępów skierował do mnie to słowo:
6.BRYTYJKAWtedy doszło mnie słowo Pana tej treści:
7.POZNAŃSKAI przemówił do mnie Jahwe Zastępów mówiąc:
8.WARSZ.PRASKAWtedy Pan Zastępów tak mi powiedział:
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy doszło mnie słowo WIEKUISTEGO Zastępów, jak następuje:
10.EIB.BIBLIA.2016.LITW odpowiedzi PAN Zastępów skierował do mnie Słowo tej treści: