« Zach 7:5 Księga Zachariasza 7:6 Zach 7:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A gdyście jedli i pili, izaliście nie sobie jedli i sami sobie pili?
2.GDAŃSKA.1881A gdy jecie albo pijecie, izali nie sobie jecie i nie sobie pijecie?
3.GDAŃSKA.2017A gdy jecie i pijecie, czy nie dla siebie jecie i nie dla siebie pijecie?
4.CYLKOWA gdy się posilacie albo pijecie, czyż nie wy to jesteście, którzy się posilacie albo pijecie?
5.TYSIĄCL.WYD5A kiedy jecie i pijecie - czy to nie dla siebie jecie i pijecie?
6.BRYTYJKAA gdy jecie i gdy pijecie; czy to nie wy jecie i nie wy pijecie?
7.POZNAŃSKAA czy jedząc i pijąc - nie jecie i pijecie ze względu na własne potrzeby?
8.WARSZ.PRASKAA kiedy jecie i pijecie – to czy nie ze względu na samych siebie jecie i pijecie?
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy jecie, czy pijecie, czy nie wy jesteście tymi, co się posilają i piją?
10.EIB.BIBLIA.2016.LITA gdy jecie i gdy pijecie - czy nie dla siebie jecie i nie dla siebie pijecie?