« Zach 7:8 Księga Zachariasza 7:9 Zach 7:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923To mówi Pan zastępów, rzekąc: Sąd prawdziwy sądźcie a miłosierdzie i litości czyńcie, każdy nad bratem swoim.
2.GDAŃSKA.1881Tak powiedział Pan zastępów, mówiąc: Sprawiedliwie sądźcie, a miłosierdzie i litość pokazujcie każdy nad bliźnim swoim;
3.GDAŃSKA.2017Tak mówi PAN zastępów: Sądźcie sprawiedliwie i okazujcie miłosierdzie i litość, każdy swojemu bratu.
4.CYLKOWOto co rzekł był Wiekuisty zastępów mówiąc: wedle istotnego prawa rozsądzajcie, a miłość i miłosierdzie świadczcie jeden drugiemu.
5.TYSIĄCL.WYD5To mówi Pan Zastępów: Wydawajcie wyroki sprawiedliwe, okazujcie sobie wzajemnie miłość i miłosierdzie.
6.BRYTYJKATak mówi Pan Zastępów: Wydawajcie sprawiedliwe wyroki i świadczcie sobie nawzajem miłość i miłosierdzie!
7.POZNAŃSKA- Tak mówi Jahwe Zastępów: Dbajcie o sprawiedliwe sądy i wzajemnie sobie okazujcie życzliwość i miłosierdzie!
8.WARSZ.PRASKAOto, co mówi Pan Zastępów: Wydawajcie sprawiedliwe wyroki i niech każdy okazuje swemu bratu dobroć i miłosierdzie.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oto co powiedział WIEKUISTY Zastępów, mówiąc: Sądźcie sprawiedliwym sądem, a jeden – drugiemu świadczcie miłość i miłosierdzie.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITTak mówi PAN Zastępów: Sądźcie sprawiedliwie, okazujcie sobie nawzajem łaskę i miłosierdzie.