« Zach 7:14 Księga Zachariasza 8:1 Zach 8:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I stało się słowo Pana zastępów, rzekąc:
2.GDAŃSKA.1881Potem stało się słowo Pana zastępów, mówiąc:
3.GDAŃSKA.2017Potem doszło do mnie słowo PANA zastępów mówiące:
4.CYLKOWPoczem doszło (mnie) słowo Wiekuistego zastępów, głosząc:
5.TYSIĄCL.WYD5Pan Zastępów skierował następujące słowo:
6.BRYTYJKAI znowu doszło mnie słowo Pana Zastępów tej treści:
7.POZNAŃSKAJahwe Zastępów przemówił w te słowa:
8.WARSZ.PRASKAPan Zastępów przemówił:
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem doszło słowo WIEKUISTEGO Zastępów, głosząc:
10.EIB.BIBLIA.2016.LITPAN Zastępów przekazał Słowo tej treści: