« Zach 8:9 Księga Zachariasza 8:10 Zach 8:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bo przede dni onymi zapłaty ludziom nie było, ani zapłaty bydłu, ani wchodzącemu, ani wychodzącemu nie było pokoju dla utrapienia: i puściłem wszystkie ludzie każdego przeciw bliźniemu swemu.
2.GDAŃSKA.1881Bo się przed temi dniami praca ludzka i praca bydląt nie nagradzała, nawet wychodzącemu i wchodzącemu nie było pokoju dla nieprzyjaciela; bom Ja spuścił wszystkich ludzi jednego z drugim.
3.GDAŃSKA.2017Przed tymi dniami bowiem nie była wynagrodzona praca ludzka i praca bydląt. Dla wychodzących i wchodzących nie było pokoju z powodu wroga, bo ja podburzyłem wszystkich ludzi, jednych przeciwko drugim.
4.CYLKOWAlbowiem przed owym czasem nie było wynagrodzenia dla (pracy) człowieka ani plonu dla bydła; kto wychodził albo wchodził nie był bezpiecznym z powodu wroga, a napędzałem wszystkich ludzi, jednego przeciw drugiemu.
5.TYSIĄCL.WYD5Albowiem dotychczas ani ludzie nie otrzymali wynagrodzenia za pracę, ani zwierzęta. Każdy przechodzień był zagrożony przez wroga; podburzyłem wszystkich ludzi nawzajem przeciw sobie.
6.BRYTYJKAGdyż przed tym czasem ani praca ludzka, ani praca zwierzęcia nie była wynagradzana. Czy kto wychodził, czy kto przychodził, nie był bezpieczny od wroga, bo Ja podjudzałem wszystkich ludzi, jednych przeciwko drugim.
7.POZNAŃSKAJeśli dotychczas brakowało zapłaty dla ludzi i zaopatrzenia dla bydła, jeśli mieszkańcy nie byli bezpieczni przed wrogiem, ponieważ Ja podburzałem wszystkich wzajemnie przeciw sobie,
8.WARSZ.PRASKADotychczas ludzie nie otrzymywali za swoją pracę żadnej zapłaty, a zwierzęta – żadnego pożywienia. Kto wychodził z domu i potem do niego wracał, nigdy nie czuł się bezpieczny przed swoimi wrogami. To Ja dopuściłem do tego, że ludzie wzajemnie nastawiali na siebie.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem przed tym czasem nie było wynagrodzenia dla człowieka, ani plonu dla bydła; kto wchodził, albo wychodził, nie był bezpieczny z powodu wroga; posyłałem wszystkich ludzi, jednego przeciw drugiemu.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITBo zanim nastały te dni, nie opłacano człowieka, nie nagradzano zwierzęcia; nikt, kto wychodził, i nikt, kto przychodził, nie był bezpieczny ze strony wroga, gdyż nasyłałem ludzi - jednych na drugich.