« Zach 8:12 Księga Zachariasza 8:13 Zach 8:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I będzie, jakoście byli przeklęctwem między narody, domie Judo, i domie Izrael! tak zbawię was, i będziecie błogosławieństwem: nie bójcie się, niech się zmacniają ręce wasze.
2.GDAŃSKA.1881I stanie się, że jakoście byli przeklęstwem między poganami, o domie Judzki i domie Izraelski! tak was zaś będę ochraniał, i będziecie błogosławieństwem; nie bójcie się, niech się zmacniają ręce wasze.
3.GDAŃSKA.2017I stanie się, że jak byliście przekleństwem wśród pogan, domu Judy i domu Izraela, tak was wybawię i będziecie błogosławieństwem. Nie bójcie się i niech się umocnią wasze ręce.
4.CYLKOWI jako byliście przekleństwem między narodami, wy z domu Judy i z domu Israela, tak wspomogę was, abyście się stali błogosławieństwem. Nie obawiajcie się, niechaj się krzepią ręce wasze!
5.TYSIĄCL.WYD5I tak jak byliście, narodzie judzki i narodzie izraelski, przekleństwem wśród narodów, tak [gdy] was wybawię, będziecie błogosławieństwem. Nie lękajcie się, niech wasze ręce nabiorą siły!
6.BRYTYJKAI stanie się tak: Jak byliście, domu Judy i domu Izraela, przekleństwem wśród narodów, tak wybawię was i będziecie błogosławieństwem! Nie bójcie się, niech się wzmocnią wasze ręce!
7.POZNAŃSKADomie Judy i Domie Izraela, jak byliście przekleństwem między narodami, tak staniecie się błogosławieństwem, gdy was wybawię! Nie lękajcie się, nabierzcie otuchy!
8.WARSZ.PRASKAI tak jak byliście kiedyś, wy, domu Judy i domu Izraela, przekleństwem wśród innych narodów, tak teraz, gdy was uratuję, staniecie się dla nich błogosławieństwem. Nie bójcie się więc niczego! Niech znów siły wstąpią w wasze ręce!
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jak byliście przekleństwem pomiędzy narodami – wy, z domu Judy i z domu Israela – tak was wspomogę, byście stali się błogosławieństwem. Nie obawiajcie się; niech się wzmacniają wasze ręce!
10.EIB.BIBLIA.2016.LITI stanie się tak, że jak byliście hańbą wśród narodów - domu Judy i domu Izraela - tak wybawię was i będziecie błogosławieństwem. Nie bójcie się! Wzmocnijcie swoje ręce!