« Zach 8:16 Księga Zachariasza 8:17 Zach 8:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A Żaden przeciw przyjacielowi swemu nie myślcie złego w sercach waszych i przysięgi téż kłamliwéj nie miłujcie; bo to wszystko jest, czego nienawidzę, mówi Pan.
2.GDAŃSKA.1881A jeden drugiemu nic złego nie myślcie w sercach waszych, a w krzywoprzysięstwie się nie kochajcie; bo to wszystko jest, czego nienawidzę, mówi Pan.
3.GDAŃSKA.2017Nie obmyślajcie zła w sercach waszych, jeden przeciwko drugiemu, i nie lubujcie się w krzywoprzysięstwie, gdyż tego wszystkiego nienawidzę, mówi PAN.
4.CYLKOWNie knujcie nic złego przeciw bliźnim w sercu waszem, a w krzywoprzysięztwie nie miejcie upodobania! Bo wszystkiego tego nienawidzę, rzecze Wiekuisty.
5.TYSIĄCL.WYD5Nie knujcie w sercu zła względem bliźnich, nie przysięgajcie fałszywie, gdyż tego wszystkiego nienawidzę - wyrocznia Pana.
6.BRYTYJKANie knujcie złego w swoim sercu jeden przeciwko drugiemu i nie lubujcie się w krzywoprzysięstwie, gdyż tego wszystkiego nienawidzę – mówi Pan.
7.POZNAŃSKANie knujcie przeciw sobie nawzajem złych zamiarów, nie bądźcie pochopni do krzywoprzysięstwa! Bo tego wszystkiego nienawidzę - mówi Jahwe.
8.WARSZ.PRASKAW sercach waszych nie planujcie żadnego zła przeciwko bliźnim, unikajcie wszelkiego krzywoprzysięstwa, bo Ja nie znoszę tego wszystkiego – wyrocznia Pana.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie knujcie w waszym sercu nic złego przeciwko bliźnim i nie miejcie upodobania w krzywoprzysięstwie! Bo tego wszystkiego nienawidzę – mówi WIEKUISTY.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITniech nikt z was nie działa na szkodę swoich bliźnich ani z lubością nie poświadcza nieprawdy, tego wszystkiego bowiem nienawidzę - oświadcza PAN.