« Zach 8:18 Księga Zachariasza 8:19 Zach 8:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923To mówi Pan zastępów: Post czwartego i post piątego i post siódmego i post dziesiątego będzie domowi Juda weselem i radością i znamienitemi uroczystemi święty: tylko prawdę a pokój miłujcie.
2.GDAŃSKA.1881Tak mówi Pan zastępów: Post czwartego, i post piątego, i post siódmego, i post dziesiątego miesiąca obróci się domowi Judzkiemu w radość i wesele, i w rozkoszne uroczyste święta; ale prawdę i pokój miłujcie.
3.GDAŃSKA.2017Tak mówi PAN zastępów: Post w czwartym, piątym, siódmym i dziesiątym miesiącu zamienią się dla domu Judy w radość i wesele, i w rozkoszne święta. Miłujcie więc prawdę i pokój.
4.CYLKOWTak rzecze Wiekuisty zastępów: Post czwartego i post piątego i post siódmego i post dziesiątego miesiąca obróci się dla domu Judy w rozkosz i wesele i w święta radosne; ale prawdę i pokój miłujcie!
5.TYSIĄCL.WYD5Tak mówi Pan Zastępów: Post z czwartego, post z piątego, post z siódmego i post z dziesiątego miesiąca niech się zamieni dla narodu judzkiego w radość, wesele i święto przyjemne. Ale miłujcie prawdę i pokój!
6.BRYTYJKATak mówi Pan Zastępów: Post w czwartym miesiącu i post w piątym, i post w siódmym, i post w dziesiątym miesiącu niech się zmieni dla domu Judy w wesele i radość, i w radosne święta! Lecz miłujcie prawdę i pokój!
7.POZNAŃSKA- Tak mówi Jahwe Zastępów: Dni postne czwartego, piątego, siódmego i dziesiątego miesiąca zamienią się dla Domu Judy w dni radości i wesela, i uroczystych obchodów. Obyście tylko miłowali prawdę i pokój!
8.WARSZ.PRASKAOto, co mówi Pan Zastępów: Posty każdego czwartego, piątego i siódmego oraz dziesiątego miesiąca staną się dla domu Judy dniami radości i wesela, a także uroczystymi świętami. Rozmiłujcie się więc w prawdzie i pokoju!
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak mówi WIEKUISTY Zastępów: Post czwartego, post piątego, post siódmego i post dziesiątego miesiąca, zmieni się dla domu Judy w rozkosz, wesele oraz radosne święta; lecz miłujcie pokój i prawdę!
10.EIB.BIBLIA.2016.LITTak mówi PAN Zastępów: Post w miesiącach: czwartym, piątym, siódmym i dziesiątym ma być dla domu Judy weselem i radością, i przyjemnym świętem - a prawda i pokój waszym umiłowaniem!